آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

دستفروشان کتاب

Tag

دستفروشان کتاب

گرانی کاغذ − برخی ناشران از خیر نشر می‌گذرند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گرانی کاغذ فرهنگ کتبی ایران را که اصولاً ضعیف‌تر از فرهنگ شفاهی است نشانه رفته. نه فقط ناشران که نفس مطبوعات هم به شماره افتاده است. دولت، زیر سقف سانسور حمایتگری را کنار گذاشته اما در همان حال بازار را به دلالان و سودجویان سپرده است. حتی چاپ قرآن هم که سودآور بود، دیگر نفع […]