آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

دولت−ملت

Tag

دولت−ملت

«وحدت ملی»: بایستگی و بایسته‌ها

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   موسی اکرمی (استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران) «وحدت ملی»: بایستگی و بایسته‌ها   برای آن که هم حاکمیت قادر به تحقق‌بخشی وحدت ملی باشد، و هم شهروندان مشارکت فعال در تحقق یافتن وحدت ملی داشته باشند، بایسته است که حاکمیت سیاسی، به عنوان نمایندۀ تک-تک […]