آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

دگر باشان جنسی

Tag

دگر باشان جنسی

Fallback image

حمام‌های عمومی؛ اقلیت‌های جنسیتی و کارگری جنسی/هیراد آریافر

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ماهنامه خط صلح – فقر و بیکاری در کنار مسائل فرهنگی یکی از اصلی‌ترین دلایل کارگری جنسی در ایران حاضر به شمار می‌رود. می‌توان گفت فقر اقتصادی در کنار فقر فرهنگی و عاطفی بستر مناسبی برای کارگری جنسی مهیا کرده است. نابسامانی‌های خانوادگی، اعتیاد، فرار از منزل، وجود قوانین تبعیض آمیز و جرم انگاری گرایش‌های جنسی […]