آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

دیکتاتوری

Tag

دیکتاتوری

مفهومِ سیاسیِ اصلاح

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
برگرفته از تریبون زمانه *   «حتی کسانی چون پوپر به‌هیچ‌وجه باور نداشتند که رژیم‌هایِ استبدادی، فاشیستی و اقتدارگرا را می‌توان با توسل به اصلاح تغییر داد، زیرا راهِ اصلاح در چنین نظام‌هایی مسدود است.» پی‌گفتاری از مترجم رفرم یا اصلاح به تغییری در نظامِ نهادیِ سیاسی و/ یا تغییری در حوزه‌ی کشورداری گفته می‌شود […]

Fallback image

کدام نوع دیکتاتوری برای گذار به دموکراسی مساعدتر است؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
داوری درباره رژیم دیکتاتوری و گذار به دموکراسی، از دو منظر اخلاقی و جامعه شناختی قابل بررسی است. استعفای محمد جواد ظریف و پس گرفتن استعفا پس از مخالفت حکومت، به این بحث به نوعی دامن زده است. ابتدا محل نزاع در بحث اخلاقی شکافته خواهد شد، سپس بحث اصلی از منظر پروسه گذار به […]