آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

رئالیسم سرمایه داری

Tag

رئالیسم سرمایه داری

به‌دردنخور

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دردورانی زیست می‌کنیم سرشار از فراخوانی به امید در وضعیتی که درد و رنج ما را فراگرفته است. ما تنها زمانی می‌توانیم قدمی فراتر بگذاریم که بپذیریم درد و رنج ما را احاطه کرده است و امیدی به آینده نیست. یادداشت مترجم: زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، پُر است از فراخوان‌ها به امید و […]