آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

Tag

رده بندی کیفی خودروهای داخلی

جدیدترین وضعیت کیفیت خودروهای داخلی در خرداد ۹۹ منتشر شد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ارسال شده توسط: حسین مرادی ۳۱ تیر ۹۹ ساعت ۲۰:۱۸ جدیدترین وضعیت کیفیت خودروهای داخلی برای خرداد سال ۹۹ منتشر شد که این بررسی‌ها از بهبود سطح کیفیت خودروهای داخل بازار ایران حکایت دارد. اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا آخرین ارزیابی وضعیت کیفیت خودروهای داخلی مربوط به خرداد […]

توقف انتشار گزارش کیفی خودروهای داخلی برای همیشه

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ارسال شده توسط: حسین مرادی ۰۴ خرداد ۹۹ ساعت ۱۹:۳۰ بررسی‌ها حاکی از آن است که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای همیشه انتشار گزارش کیفی خودروهای داخلی را متوقف کرده است. طی سال‌های گذشته به صورت ماهانه گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد که طبق […]

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در مرداد 98 منتشر شد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
رده بندی کیفی خودروهای داخلی در مرداد 98 اعلام شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با انتشار این گزارش، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل را معرفی کرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش رده بندی کیفی خودروهای داخلی در مرداد 98 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در […]

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در خرداد 98

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
رده بندی کیفی خودروهای داخلی در خرداد 98 اعلام شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با انتشار این گزارش، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل در ماه اخیر را معرفی کرده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش رده بندی کیفی خودروهای داخلی در خرداد 98 را منتشر کرد. بر […]

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در فروردین 98

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی را برای فروردین 98 منتشر کرد که بر اساس آن، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل معرفی شده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزشیابی کیفی خودرو در فروردین 98 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در […]

Fallback image

رده بندی کیفی خودروهای داخلی – بهمن 97

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی در بهمن 97 منتشر شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با انتشار این جدول، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل را معرفی کرده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی را برای بهمن ماه 1397 منتشر کرده است. بر […]

Fallback image

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در دی 97 اعلام شد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
رده بندی کیفی خودروهای داخلی در دی ماه 97 منتشر شد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با انتشار این گزارش، باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای تولید داخل را معرفی کرده است. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جدیدترین لیست رده بندی کیفی خودروهای داخلی برای دی ماه 97 را منتشر کرده است […]