آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

رضا جابر انصاری

Tag

رضا جابر انصاری

نمایش “کفترباز”: فراخوانی به داوری و دادخواهی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
گاهی صحنۀ یک نمایش – جدا از برخی فزونی‌ها و کاستی‌ها – بی‌شباهت به دادگاه نیست. نور و تاریکی دست به دست هم می‌دهند تا تماشاگر – اگرچه نشسته و خاموش – خود را در صحنه، و در جایگاه داوری ببیند. بخصوص که پای دادخواهی، و یک قضاوت تاریخی نیز در میان باشد. نمایش “کفترباز” […]