آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

رقص ذره‌ها

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

رقص ذره‌ها

علی عبادی:‌ رقص ذره‌ها

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ـ نرگس؟ به من نگاه کن. نگاهش را از پنجره به سمت او چرخاند چشم‌هایش از اشک پربود. ـ چرا گریه می‌کنی؟ دیوانه شده‌ای؟ لبخند شیرین و زلال همیشگی روی لب‌هایش نشست: ـ خودت می‌دانی. – به خاطر امشب؟ قطره اشکی از زیر پلک‌های افتاده‌، روی گونه‌هایش غلتید : ـ اوهوم. – یعنی از این […]