آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

سکسیسم تاریخی

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

سکسیسم تاریخی

سکسیسم در تاریخ و ادبیات و امتداد آن تا امروز/ جواد عباسی توللی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ماهنامه خط صلح _ “زن و اژدها هر دو در خاک به/ جهان پاک از این هر دو ناپاک به”. سراینده این بیت و ابیات مشابهی چون “به گیتی به جز پارسا زن مجوی/ زن بد کنش خواری آرد به روی” فردوسی توسی است که به زعم بسیاری از گذشته گرایان، اشعار مهیج و حماسی […]