آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

سکس با همجنس

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

سکس با همجنس

یک ژن خاص گرایش جنسی به همجنس وجود ندارد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
پژوهشی که داده‌های ژنتیکی نزدیک به نیم میلیون انسان را با توجه ویژه به ژن یا ژن‌های گرایش جنسی به همجنس بررسی کرده است، این نتیجه را گرفته که ژن گرایش جنسی به همجنس وجود ندارد. پژوهش این احتمال را مطرح کرده که گرایش جنسی به همجنس رفتار پیچیده‌ای باشد که به مجموعه‌ای از ژن‌های […]