آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

سیاست نمایشی

Tag

سیاست نمایشی

کنش گفتاری نمایشی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کنش گفتاری و ارتباط زبانی جایگاه مهمی در فلسفه و علوم اجتماعی مدرن یافته‌اند. نقش کنش گفتاری در برسازی واقعیت و شکل گیری توافق نظری و عملی دربارۀ امور جهان بیش از پیش مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از بزرگترین دستاوردهای چنین بررسی‌های این نظریه است که کنش گفتاری همچون هر کنش عملی دیگری […]