آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

شیخ احمد روحی

Tag

شیخ احمد روحی

راحتم رنج شد: نمونه اشعار و آخرین مکتوب شیخ احمد روحی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
شخصیت ادبی و سیاسی شیخ احمد روحی در زیر سایه میرزا آقاخان قرار گرفته است.[۱] البته غریب نیست. شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان هر دو از یک استاد درس فراگرفتند،[۲] هم‌سفر شدند، همخانگی کردند، هم‌راز شدند، دوخواهر‌ را به همسری گرفتند، هم‌پیمان سیاسی شدند، در‌ پشت یک قلم نشستند و هم‌نویسی کردند. با هم […]

تصحیح تاریخ دستگیری میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
تاریخ دستگیری و آغاز تبعید میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی در عثمانی در منابع متعدد تاریخی ماه رجب هزار و سیصد و دوازده (معادل دی ماه ۱۲۷۳ شمسی/ژانویه ۱۸۹۵) ذکر شده است. بنا به این روایت حاکم، در این تاریخ ماموران عثمانی به خانه‌ی این دو فعال سیاسی و فرهنگی تبعیدی در استانبول […]