آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

شیخ صنعان

Tag

شیخ صنعان

بی‌چانه شو، بی‌چانه شو

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نامه‌ی تِِرسای قدیس به عطار نیشابوری در واقع خوانش داستان «شیخ صنعان و دختر تَرسا» از نگاه زن قصه است. تِِرسا در این نامه‌ی تاریخی، ماجراهایی را شرح می‌دهد که طی ۲۳ سال پس از بازگشت شیخ صنعان از روم به مکه، و تنها شدنِ دختر ترسا، پیش آمده و زندگی زن قصه را دیگرگون […]

مِهر این دختر به دلم نشسته

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نامه‌ی تِرِسای قدیس به عطار نیشابوری در واقع خوانش داستان «شیخ صنعان و دختر تَرسا» از نگاه زن قصه است. تِرِسا در این نامه‌ی تاریخی، ماجراهایی را شرح می‌دهد که طی ۲۳ سال پس از بازگشت شیخ صنعان از روم به مکه، و تنها شدنِ دختر ترسا، پیش آمده و زندگی زن قصه را دیگرگون […]

دختر ترسا و رقابت عرفا، فقها و سلطنت‌خواهان در مملکت خسروانی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نامه‌ تِرِسای قدیس به عطار نیشابوری در واقع خوانش داستان «شیخ صنعان و دختر تَرسا» از نگاه زن داستان است. تِرِسا در این نامه‌ تاریخی، ماجراهایی را شرح می‌دهد که طی ۲۳ سال پس از بازگشت شیخ صنعان از روم به مکه، و تنها شدنِ دختر ترسا، پیش آمده و زندگی زن قصه را دیگرگون […]

پیشوا و پیرزن

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نامه‌ی تِرسای قذیس به فریدالدین عطار نیشابوری در واقع خوانش داستان تحسین‌شده‌ی «شیخ صنعان و دختر ترسا» از نگاه زن قصه است. تِرسا در این نامه‌ی تاریخی، ماجراهایی را شرح می‌دهد که طی ۲۳ سال پس از بازگشت شیخ صنعان از روم به مکه، و تنها شدنِ دختر ترسا، پیش آمده و زندگی زن قصه […]

فرجام یک عشق – نامه‌ای دیگر از دختر ترسا به فریدالدین عطار نیشابوری

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نامه‌ی تِرسای قذیس به فریدالدین عطار نیشابوری در واقع خوانش داستان تحسین‌شده‌ی «شیخ صنعان و دختر ترسا» از نگاه زن قصه است. تِرسا در این نامه‌ی تاریخی، ماجراهایی را شرح می‌دهد که طی ۲۳ سال پس از بازگشت شیخ صنعان از روم به مکه، و تنها شدنِ دختر ترسا، پیش آمده و زندگی زن قصه […]

دوشیزه تِرِسا در منطق الطیر

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
این نوشته به جلوه‌ای از یک سنت روایی‌ می‌پردازد که الهام‌بخش ایده یک رمان در قالب مجموعه‌ای از نامه‌ها بوده است: از قدیسه ترسا به عطار. «شیخ صنعان و دختر ترسا» بلندترین داستان «منطق الطیر» فریدالدین عطار نیشابوری است. قصه‌هایی که به سنت عرفان عاشقانه تعلق دارند حامل پیام‌های معنوی و آموزه‌های اخلاقی‌اند؛ از رمز […]

فرجام یک عشق − نامه دختر تِرسا به فریدالدین عطار نیشابوری

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
نامه‌ی قدیسه‌ی تِرسا به فریدالدین عطار نیشابوری در واقع خوانش داستان تحسین‌شده‌ی «شیخ صنعان و دختر ترسا» از نگاه زن قصه است. قدیسه‌ی تِرسا در این نامه‌ی تاریخی، ماجراهایی را شرح می‌دهد که طی ۲۳ سال پس از بازگشت شیخ صنعان از روم به مکه، و تنها شدنِ دختر ترسا، پیش آمده و زندگی زن […]