آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

طبقاتی شدن آموزش

Tag

طبقاتی شدن آموزش

حذف زبان انگلیسی و طبقاتی شدن مسئله آموزش

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
به تازگی مسئله حذف و جایگزین‌سازی زبان انگلیسی از نظام آموزشی کشور با ارائه طرحی یک فوریتی از سوی ۵۷ نماینده مجلس تحت عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور» مجددا به خبری داغ در سطح رسانه‌ها و دغدغه‌ای تازه در بین سطوح مختلف اجتماعی تبدیل شده است. طرح «رفع انحصار از […]