آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

ماردین کوثری

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

ماردین کوثری

 رنج مضاعف: کولبران «ته ته» در دام مواد محرک‌ و اعتیادآور‌

 رنج مضاعف: کولبران «ته ته» در دام مواد محرک‌ و اعتیادآور‌

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
کولبری: در کردستان زیر فشارهای اجتماعی و اقتصادی، اشتغالی به وجود آمد که پیشتر عنوان آن نامی ناآشنا بود. این کار موجب خلق مفهومی جدید در ادبیات روزمره بخش‌‌های بزرگی از جمعیت مرزنشین شده است. برخی از سازمان‌های تجاری کلان کشور با جعل واژه «تجارت چمدانی» در ادبیات ایدئولوژیک خود، سعی داشتند از مفهوم کولبر […]

در رویارویی با بحران: مسیر تجدید سازمان حاکمیت و نیروهای اجتماعی دخیل

در رویارویی با بحران: مسیر تجدید سازمان حاکمیت و نیروهای اجتماعی دخیل

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
انتخابات مجلس یازدهم با سردی برگزار شد. هجوم خبرهای شیوع کرونا فرصت بررسی انتخابات این دور و مقایسه عملکرد حکومت و همچنین رفتار مردم با دورهای پیشین را گرفت. اما بررسی موضوع را نباید کنار گذشت و به ویژه لازم است آن را از زاویه توجه به روند تجدید سازمان در نظام برای برخورد با […]