آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

هارولد بلوم

Tag

هارولد بلوم

اضطراب و لذت: یادی از هارولد بلوم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در معرفی هارولد بلوم هارولد بلوم (۱۹٣۰-۲۰۱۹) را شاید بتوان شناخته شده‌ترین منتقد ادبی آمریکای معاصر نامید. در حالیکه دیگر منتقدان ادبی را در آمریکا و دیگر کشورهای جهان کمتر کسی بیرون از جهان دانشگاهی می‌شناسد، بلوم هم آشنای متخصصان امر و هم توده کتابخوان بود. بخشی از شهرتش را مدیون شخصیتش و بخشی دیگر […]

هارولد بلوم و نقد ادبی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
امروز از نقد ادبی چه باقی مانده است؟ آن نقد ادبی که پس از جنگ دوم در سرزمین‌های انگلیسی زبان شکل گرفت و تبدیل به یک دیسیپلین شد، از دهه‌های پایانی قرن پیش و با شروع قرن جدید از حال و هوای آن روزهای خود به سرعت فاصله گرفته است. هارولد بلوم برای نسلی که […]