آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

هشام مطر

Tag

هشام مطر

پسران و روایت اشغال، دیکتاتوری و انقلاب

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
آخرین رمان هشام مطر روایت بازگشت او به لیبی، سرزمین اجدادی‌‌اش پس از ۳۳ سال تبعید خواسته و ناخواسته‌ است. رمان نه فقط روایت این بازگشت بلکه شرحی‌ست بر جستجوی نویسنده در پی یافتن سرانجام نامعلوم پدر مفقود شده‌اش و بیش از آن بازیافتن دوبارۀ خانواده، بستگان، شهر زادگاه و در نهایت ریشه‌هایش. هشام مطر، […]