آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

هوشیار دهقانی

Tag

هوشیار دهقانی

زنان در جنبش اعتراضی: پیونددهنده و پیش‌برنده

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
پرچم دموکراتیسم در ایران در دست زنان است. در وجود و حضور نیرومند آنان آزادی و عدالت به یک خواسته تبدیل می‌شود. حضور گسترده زنان یکی از دلایل مهم شکافته شدن دیوار میان طبقه کارگر و طبقه متوسط ایران است. دربرابر یگان ویژه − عکسی به یادماندنی از دی ۱۳۹۸، اثر مونا هوبه‌فکر   زنان […]

بازی جامعه ایران هم با نظام هم با ناظران

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
وقتی جامعه ایران درگیر اعتراضات سیاسی و اجتماعی است، منتقدان زمان را برای انتقاد از جامعه و مردم مناسب نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند در شراط اعتراضی خود را همراه و همنظر با مردم و معترضان نشان بدهند. کافی است اعتراضات فروکش کند تا سیل انتقادات شروع شود. گاهی به نظر می‌رسد که از نگاه بعضی […]

مردم یا اشرار؟ − گزارش میدانی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در صحنه اعتراضات چه می‌گذشت؟ مردم چگونه و چرا سر به اعتراض برداشتند؟ معترضان چه ترکیبی داشتند؟ چگونه نظامیان حمله کردند و زدند و کشتند؟ گزارش یک قتل «تا همین یک هفته پیش معمولی زندگی می‌کردم. آدم وقتی از خانه بیرون می‌آید فکر این را نمی‌کند قرار است یک غریبه در بغلش جان بدهد. چند […]

مردم یا اشرار؟ − گزارش میدانی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در صحنه اعتراضات چه می‌گذشت؟ مردم چگونه و چرا سر به اعتراض برداشتند؟ معترضان چه ترکیبی داشتند؟ چگونه نظامیان حمله کردند و زدند و کشتند؟ گزارش یک قتل «تا همین یک هفته پیش معمولی زندگی می‌کردم. آدم وقتی از خانه بیرون می‌آید فکر این را نمی‌کند قرار است یک غریبه در بغلش جان بدهد. چند […]