آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

هویت جنسی

Tag

هویت جنسی

بی خانمان ها و فاکتور هویت جنسی؛ گفتگو با یک شهروند/رضوانه محمدی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
ماهنامه خط صلح – قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر، حق داشتن مسکن مناسب را برای همگان از زن، مرد و کودک الزامی می داند. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر( ۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مصوب ۱۹۶۶) به رسمت شناخته شده است. این موضوع به حدی اهمیت دارد […]