آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

کمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار

بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
Tag

کمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار

دیوان عدالت اداری، دادگاهی علیه کارگران؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در اخبار، هر جا نام دیوان عدالت اداری کنار واژه کارگر می‌آید، می‌توان انتظار داشت که حکمی به ضرر به کارگران صادر یا تأیید شده است. دو نمونه مثال‌زدنی از آراء این دیوان علیه کارگران، دادنامه‌های ۲۸۹۹ و ۱۷۹ هستند که در تشدید روند ناامنی و بی‌ثباتی کاری و معیشتی کارگران نقشی برجسته داشته‌اند. دادنامه […]

دیوان عدالت اداری آئین‌نامه به کارگیری «مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» را باطل کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دیوان عدالت اداری آئین‌نامه ضرورت «بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» را باطل کرد. این آئین‌نامه کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر را موظف به استخدام مسئول ایمنی می‌کند و ابطال آن مساله ایمنی کار در این واحدها را بیش از پیش به محاق می‌برد. ابطال این آئین‌نامه هدیه دیوان عدالت اداری به کارفرمایان این واحدهاست تا […]