آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

یوهان ولفگانگ فن گوته

Tag

یوهان ولفگانگ فن گوته

چرا گوته مجذوب شرق و شعر حافظ می‌شود؟

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
۱. طرح پرسش یوهان وُلفگانگ فُن گوته (۱۸۳۲- ۱۷۴۹) در عصری می‌زید که اندیشه‌ی روشنگری (Aufklärung) در آلمان آغاز شده و جامعه در مرحله‌ی گذار از ساختِ سنتی به تمدن مدرن است. چگونه می‌شود که شاعری مانند گوته که اندیشه‌ی روشنگری و مدرنیته را تجربه می‌کند، جذب شعر شاعری می‌شود که چهار سده پیش از […]