آخرین اخبار روز ایران و جهان

آخرین فید های خبری ایران و جهان و جدیدترین اخبار از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان

Tag

۴۰ سالگی شورای نگهبان

Tag

۴۰ سالگی شورای نگهبان

۴۰ سالگی شورای نگهبان، پاسدار قدرتِ مطلقه‌ فقیه

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
در اغلب ساختارهای دموکراتیک مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود دارد. وظیفه اصلی این مراجع حفظ و صیانت از اصول قانون اساسی چه در عرصه اجرا و چه در عرصه قانون‌گذاری است. در ایران پس از شکل‌گیری مشروطه و بر اساس قانون اساسی آن، مجلس ملزم بود به تشکیل هیئتی پنج نفره از […]