احمد شاه درانی: آخرین یار نادرشاه، بنیانگذار افغانستان نوین

احمد شاه درانی: آخرین یار نادرشاه، بنیانگذار افغانستان نوین به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

احمد شاه درانی: آخرین یار نادرشاه، بنیانگذار افغانستان نوین

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.youtube.com/channel/UCXpLBBvO1JRm4S1_eBa6Zcw/join

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک کانال دروازه تاریخ: https://www.youtube.com/c/HistoryGate
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک هر سه قسمت زندگینامه (نادر شاه افشار):
قسمت اول :https://www.youtube.com/watch?v=Hkgq9z6Hm8o&t=1161s

قسمت دوم: https://www.youtube.com/watch?v=xe1NflsjNRU&t=240s

قسمت سوم: https://www.youtube.com/watch?v=unItoC2Wg90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراین ویدیو از کانال یوتیوب دیپ پادکست به سراغ یکی از امپراتوری های کمتر شناخته شده در تاریخ رفتیم. امپراتوری درانی ها که توسط احمد شاه درانی یا احمد خان ابدالی بنیان نهاده شده است. (احمد خان ابدالی) در هرات در افغانستان متولد شد و این شخصیت از شخصیتهای مهم در تاریخ افغانستان به شمار میرود . احمد خان ابدالی یا «احمد شاه درانی» از شخصیتهای مهم در تاریخ افغانستان است و مردم افغانستان (احمد خان ابدالی) یا (احمد شاه ابدالی) یا (احمد شاه درانی) را پدر افغانستان و بنیانگذار افغانستان مدرن میدانند. در کتب افغانستان از احمد شاه درانی به عنوان بنیانگذار افغانستان مدرن یاد میشود و او را موسس افغانستان میدانند. مردم افغانستان (احمد خان ابدالی) یا (احمد شاه درانی) را (احمد شاه بابا) میدانند و اعتقاد دارند احمد خان ابدالی «بابای افغانستان» است. در اصل لقب احمد شاه درانی یا «احمد شاه ابدالی» میشود «بابای افغانستان» و از شخصیتهای بسیار مهم در تاریخ افغانستان به شمار میرود. احمد شاه درانی یا به قولی احمد شاه بابا ابدالی از قوم پشتون در افغانستان بود و از (قوم پشتون) به شمار میرفت. «احمد شاه بابا ابدالی» از پادشاهان بزرگ و مقتدر در زمان خود به شمار میرفت. احمد شاه ابدالی بنیانگذار افغانستان مدرن است. و (احمد شاه درانی) بنیانگذار امپراتوری درانی ها میباشد. در تاریخ کمتر از (امپراتوری درانی ها) یاد میشود درحالیکه «امپراتوری درانی» بخشی از چند کشور امروزی را تشکیل میدهد که (امپراتوری درانی) یا (امپراتوری درانی ها) به وسیله «احمد شاه ابدالی» و یا «احمد شاه درانی» تاسیس شده است که شخصیت احمد خان ابدالی از شخصیت های مهم و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان به شمار میرود. اگر دوست دارید در مورد سلسله پادشاهی ابدالی ها و امپراتوری درانی ها اطلاع پیدا کنید میتوانید این ویدیو را مشاهده کنید که در این ویدیو به (تاریخ افغانستان) پرداختیم و اشاره ای به «قوم پشتون» داشتیم و به زندگینامه «احمد شاه ابدالی» و یا «احمد خان ابدالی» پرداختیم که او را (بابای افغانستان ) مینامند
در این ویدیو خواهیم دید (احمد شاه بابا) که بود و چگونه توانست هندوستان را فتح کند. در واقع «احمد شاه بابا» در جنگ پانی پت توانست نیروهای هندی را شکست دهد و بر دهلی مسلط شود (احمد شاه ابدالی) یا (احمد شاه بابا) با فتح دهلی قلمرو خود را گسترش داد و داستان (فتح دهلی توسط احمد خان ابدالی) بسیار زیبا و شندیدنی است. در این ویدیو داستان به تاج و تخت رسیدن (احمد شاه بابا) و یا داستان به تاج و تخت رسیدن احمد شاه ابدالی را خواهید شنید
اما شاید برایتان جالب باشد که بندانید (احمد خان ابدالی) پیش از تاسیس (افغانستان) در سپاه نادرشاه افشار شمشیر میزد و قدرت زیادی داشت رابطه نادر شاه افشار با احمد شاه ابدالی یا «احمد شاه بابا» خیلی صمیمانه بود و نادر شاه افشار بسیار به احمد شاه ابدالی عشق میورزید و همانطور که گفته شد (احمد شاه ابدالی) از (قوم پشتون در افغانستان) بود که در این ویدوی قصد داریم به «زندگینامه احمد شاه درانی» یا «زندگینامه احمد شاه بابا» بپردازیم که بخشی از تاریخ افغانستان را در بر میگیرد و خواهیم دید که چگونه افغانستان روزگاری یک امپراتوری بزرگ بود درست در زمان به قدرت رسیدن احمد شاه ابدالی یا (احمد خان ابدالی) در ایران (کریم خان زند) به قدرت رسیده بود و روی کار بود کریم خان زند توانسته بود قاجاریه را از بین ببرد و قدرت مطلق در ایران باشد که اگر دوست داشتید میتوانید به زندگینامه (وکیل الرعایا) کریم خان زند مراجعه کنید. اما احمد شاه درانی با پادشاهی زندیه وارد جنگ نشد و تصمیم گرفت قلمر درانی ها در افغانستان را سفت بچسبد احمد شاه درانی یا (احمد شاه بابا) در افغانستان و تاریخ افغانستان شخصیتی محبوب است . پایتخت احمد شاه ابدالی شهر «قندهار» بود اما پس از مرگ (احمد شاه بابا) فرزندش (تیمور شاه درانی) به قدرت رسید و (تیمور شاه درانی) پایتخت را از «قندهار» به «کابل» منتقل کرد

مطالب مرتبط