از دیگر سلبرتی های حماقت نظام !

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
از دیگر سلبرتی های حماقت نظام !
گالیله 500 سال پیش گفت که این زمین است که به دور خورشید می گرده، اما
شبنم قلی خانی، سلبریتی برخاسته از جمهوری اسلامی داره ثابت می کنه که نظام اسلامی در برگردوندن ما به 1400 سال پیش تا چه حد موفق بوده

نظرات