اسپری بە اختیاران !

اسپری بە اختیاران ! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

اسپری بە اختیاران !

کلیپ آواتودی/ بار کج جمهوری اسلامی در حالی که امثال خامنه‌ای، علم‌الهدی و نوچه‌های آنها، بانوان را به عنوان "جنس دوم" به شمار آورده و با تبعیض و سرکوب مانع احقاق حقوق انسانی آنان می‌شوند، هیچ‌گاه به مقصد نخواهد رسید!

به زودی روزی فرامی‌رسد که انبوه خشم و انزجار شیرزنان ایرانی، پایه‌های حکومت این سرکردگان بیمار و ضدزن را فروخواهد ریخت.