اصلا چرا آیفون اس‌ای ٢٠٢٢ معرفی شد؟

اصلا چرا آیفون اس‌ای ٢٠٢٢ معرفی شد؟ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

اصلا چرا آیفون اس‌ای ٢٠٢٢ معرفی شد؟

اپـل آیفون اس ای ٢٠٢٢ یا نسـل سـوم را بـا کمترین تغییرات ممکن روانـه بـازار کرده اسـت. این گـوشی از جـدیدتـرین چیپست اپـل یعنی ای ١۵ بـایونیک بھـره میبـرد و میتـوان گـفت بـه جـز تغییراتی انـدک در بـخش دوربین، عـملا ھـمان آیفون اس ای ٢٠٢٠ یا حتی آیفون ۶ بـا قـاب پشـتی شیشھ ای اسـت. بـا این وجـود دلایلی وجـود دارد که مـعرفی این گـوشی را منطقی میکند، امـا شـما احـتمالا نـباید این گـوشی را بخـرید! چـرا؟ در این ویدیو با ما ھمراه باشید.

📢 آدرس سایت و شبکه های اجتماعی ما 📡

🌍 WEBSITE
🔵 https://digiato.com/

🤳 INSTAGRAM
🔵 https://www.instagram.com/digiato/

🚀 TELEGRAM
🔵 https://t.me/Digiato

🐤 TWITTER
🔵 https://twitter.com/Digiato

#digiato #iPhoneSE2022 #DigiTech