ایران، سرزمین کابوس های وحشتناک : متنی فوق العاده به قلم محمدرضا شاه پهلوی

ایران، سرزمین کابوس های وحشتناک : متنی فوق العاده به قلم محمدرضا شاه پهلوی به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

ایران، سرزمین کابوس های وحشتناک : متنی فوق العاده به قلم محمدرضا شاه پهلوی

#رضا_پهلوی #رضاشاه_روحت_شاد #محمدرضاپهلوی #ایران

"ایران سرزمین کابوس های وحشتناک"

پس از انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه، نهضت سیاسی و مذهبی موسوم به انقلاب مشروطیت در ایران وقوع یافت گرچه از حمایت بریتانیا برخوردار بود ، اما جنبه ملی و مردمی‌داشت. انقلاب مشروطیت به اعطای قانون اساسی ۱۹۰۶ از جانب مظفرالدین شاه منتهی شد که خود اندکی پس از امضای آن درگذشت. قانون اساسی ۱۹۰۶ جز ایجاد مجلس قانونگزاری، که در عمل تحت تسلط بزرگ مالکان قرار گرفت، اصلاحات عمده سیاسی در بر نداشت.

اندک اندک زندگی در محیط سیاسی و اجتماعی ایران به صورت یک کابوس وحشتناک درآمد. دولت مرکزی آن قدر ضعیف بود که حتی بر پایتخت تسلط کافی نداشت. از ارتش و ژاندارمری خبری نبود. چند تن سربازی که در اختیار دولت بودند حقوق نمی‌گرفتند و گه‌گاه به جای مقرری به آن آنها پاره آجر داده می‌شد و به هر حال فرماندهان شان در شمال روسی بودند و در جنوب انگلیسی. تنها قانون حاکم بر کشور قانون قدرت بود و قدرت در اختیار بزرگ مالکان و سرکردگان ایلات و گردنکشان مناطق و راهزنان شهری بود. انگلیسی ها برای حفظ چاههای نفت با ایلات مناطق نفت‌خیز توافق کرده و آنان را تحت تسلط خود در آورده بودند.

در آن زمان ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. خزانه دولت چنان تهی بود که گاه حکومتها مجبور می‌شدند برای پذیرایی از یک شخصیت خارجی از صرافان و تجار بازار وام بگیرند! در میان مردم عادی آنها که با خارجیان دادوستد و ارتباط داشتند از رفاه و امنیت برخوردار بودند. خارجیان تمام خدمات عمومی‌را تحت نظر و اداره خود داشتند: نفت، شیلات، پست و تلگراف، بانکها، گمرکات … . صنعت و کشاورزی و تجارت در شرایط و وضعی قرون وسطائی قرار داشت. شرایط بهداشتی ایرانیان دلخراش بود. امید به زندگی از سی سال کمتر بود. میزان مرگ و میر کودکان بسیار بالا بود. کمبود غذا و شرایط نامطلوب بهداشت و درمان باعث شده بود که ایرانیان که از رشیدترین و تواناترین ملل جهان بودند، در بدترین وضع بسر برند. بیماریهای همه گیر در در سرتاسر کشور شیوع داشت و بومی‌شده بود. بیسوادی و نادانی به موازات فقر و بیماری در ایران شایع بود. تنها یک درصد مردم خواندن و نوشتن می‌دانستند و در سرتاسر ایران تنها یک مدرسه متوسطه وجود داشت.

© Copyright Notification: This video is originally produced by IranTV on youtube (youtube.com/IranTV) and all rights are preserved for us. using our contents without permission results in our legal claim.