این پایان خامنه ای خواهد بود : پیشگویی امیدوار کننده روزنامه آلمانی در مورد آینده رژیم و منطقه

این پایان خامنه ای خواهد بود : پیشگویی امیدوار کننده روزنامه آلمانی در مورد آینده رژیم و منطقه به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

این پایان خامنه ای خواهد بود : پیشگویی امیدوار کننده روزنامه آلمانی در مورد آینده رژیم و منطقه

in this episode we talk about a prediction and foretelling from the commercial, economic, financial sociology, etc.

با ظهور طالبان ، کنفرانس های منطقه ای و اقدامات جدید رئیسی و نزدیکان خامنه ای ، چه آینده ای در انتظار ایران خواهد بود؟

© Copyright Notification: This video is originally produced by IranTV on youtube (youtube.com/IranTV) and all rights are preserved for us. using our contents without permission results in our legal claim.