بازگشت توس: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و چهارم

بازگشت توس: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و چهارم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

بازگشت توس: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و چهارم

حمایت مالی اختیاری از کانال دیپ استوریز
https://www.patreon.com/deeppodcastiran
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک قسمت بیست و سوم – داستان های شاهنامه فردوسی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این ویدیو از کانال یوتیوب دیپ استوریز میرسیم به داستان نبرد کاسه رود از داستانهای شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی به گونه ای شناسنامه مردم ایران به شمار میره و داستانهای شاهنامه فردوسی بسیار برای ملت ایران و همچنین ملت افغانستان و ملت تاجیکستان بسیار ارزشمند است در داستانهای شاهنامه فردوسی ما بسیار نام ایران را میشنویم جغرافیایی ایران در شاهنامه فردوسی با ایران فعلی تفاوت دارد و ایران شاهنامه فردوسی و چیزی که به عنوان ایران در داستانهای شاهنامه میشنویم شامل چندین کشور امروزی میشود در داستانهای شاهنامه فردوسی ما دو کشور ابرقدرت داریم یکی ایران و دیگری توران. ایران و توران از کشورهای مهم در جهان بودند و نبرد بین ایران و توران در شاهنامه یا جنگ ایران و توران در شاهنامه از بخش های مهم در شاهنامه فردوسی هستند. ما در کانال دیپ استوریز به طور کامل در حال تعریف داستانهای شاهنامه فردوسی هستیم اگر به داستانهای شاهنامه فردوسی علاقه دارید میتوانید کانال دیپ استوریز را دنبال کنید تا از «داستان های شاهنامه فردوسی» اطلاع پیدا کنید تمامی داستان های شاهنامه فردوسی به طور قسمت بندی شده مشخص است و میتوانید این ویدیو ها را تماشا کنید. شاهنامه فردوسی از مهمترین آثار در ادبیات ایران و جهان هستند شاهنامه فردوسی از مهمترین آثار ادبی در تاریخ ادبیات جهان است. در شاهنامه فردوسی و در داستان های شاهنامه ما شخصیتهای اساطیری بسیار زیادی داریم شخصیتهایی مانند رستم دستان، افراسیاب پادشاه توران، کیکاووس و همچنین کیخسرو از شخصیت های مهم در شاهنامه فردوسی. ما در قسمت های قبلی از داستانهای شاهنامه فردوسی مشاهده کردیم که چگونه کیخسرو پادشاه ایران شد و بسیار مورد علاقه مردم قرار گرفت مردم کیخسرو را بسیار دوست داشتند و کیخسرو از شخصیتهای مهم در شاهنامه فردوسی در همان روزهای ابتدایی سلطنت خود به امور ایران پرداخت و مملکت را از بدی های پاک کرد و بسیار به مردم خوبی کرد به همین دلیل در شاهناهه فردوسی از کیخسرو به نیکی یاد شده و حتی خودِ فردوسی در خطبه داستان کیخسرو از این شخصیت به نیکی یاد میکند و فردوسی در شاهنامه اعتقاد داره که اگر خداوند به کیخسرو عمر دراز بده این فرد میتونه مملکت رو به سمت نیکویی پیش ببره

مطالب مرتبط