بنام مذاکرات احیای برجام بە کام دزدهای حکومتی !

بنام مذاکرات احیای برجام بە کام دزدهای حکومتی ! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

بنام مذاکرات احیای برجام بە کام دزدهای حکومتی !

مذاکراتی چهار نفرە با هیأتی چهل نفرە بە نتیجە نرسید. پس از پایان مذاکرات احیای برجام، هیأت ٤٠ نفرە گردشگری دولت رئیسی بە ایران بازنگشت. ارتزاق با عنوان مذاکرات و از جیب مردم بە کام کلان دزدهای حکومتی خوش آمدە است.