بهار عربی: قسمت دوم – امید به آزادی

بهار عربی: قسمت دوم – امید به آزادی به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

بهار عربی: قسمت دوم – امید به آزادی

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بهار عربی یکی از مهمترین اتفاقات در طول تاریخ کشورهای عربی و خاورمیانه بود در واقع در «بهار عربی» تنها این کشورهای عربی نبودند که درگیر بهار عربی شدند بلکه سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه که عربی نبودند نیز درگیر «بهار عربی» شدند اما «بهار عربی» چه بود و «بهار عربی» چیست؟ چرا بهار عربی اتفاق افتاد و نتیجه بهار عربی چه شد؟ چه کشورهایی بهار عربی رو تجربه کردند آیا نتیجه مثبتی هم در بهار عربی وجود داشت؟ در اصل بهار عربی به مجموعه انقلاب هایی گفته میشه که کشورهای عربی یکی پس از دیگری انجام دادند اما بهار عربی شکل گرفت در اصطلاح به این انقلاب های سلسله مراتبی «بهار عربی» گفته میشه اما نتیجه بهار عربی چه شد و چرا همه کشورهای عربی درگیر بهار عربی شدند؟ در واقع به اعتقاد خیلی از کارشاناس ها ایده بهار عربی و انقلاب در کشورهای عربی ایده چندان خوبی نبود و انقلاب های بهار عربی از همان زمان که آغاز شد در واقع بهار عربی و انقلاب های بهار عربی تمام شده بود اما نتیجه بهار عربی یا انقلاب عربی در کشورهای عربی به چه صورت بود در قسمت دوم از بهار عربی به سه کشور مصر، یمن و تونس میپردازیم خیلی ها اعتقاد دارند بهار عربی یا انقلاب ها در بهار عربی از کشور تونس اتفاق افتاد اما در اصل این انقلاب های بهار عربی در مصر شکل گرفته بود و قبل از شکل گیری بهار عربی یا انقلاب های بهار عربی جنبش هایی در کشور مصر اتفاق افتاد و در مصر خیلی ها برای بهار عربی و انقلاب علیه دیکتاتور ها به خیابان هار ریختن در مصر حسنی مبارک دیکتاتور مصر در بهار عربی بود حسنی مبار مدت ها بود که قبل بهار عربی و قبل از انقلاب سال 2011 مصر قدرت رو در مصر در اختیار داشت حسنی مبارک دیکتاتور مصر بود و اعتراضات وقتی که در تونس در بهار عربی شکل گرفت و بهار عربی در تونس تبدیل به انقلاب در تونس شد مصری ها گفتند ما هم باید از فرصت بهار عربی استفاده کنیم و بهار عربی تونس در مصر هم باید اتفاق بیافته و مصر هم باید در بهار عربی حضور داشته باشه و مصر هم باید انقلاب کنه تا در بهار عربی در تمامی کشورها مصر را هم داشته باشیم و مصری ها هم مانند تونس ها در بهار عربی خواستار برکناری حسنی مبارک از قدرت شدند. مصری ها به خیابان ها ریختند و علیه حکومت حسنی مبارک دیکتاتور مصر شعار دادند و مصری های دوست داشتند بهار عربی در کشورهای آنان نیز رخ دهد بدین ترتیب بهار عربی در مصر هم اتفاق افتاد و مصر انقلاب کرد و ژنرال سیسی برکنار شد و مصر تبدیل به یکی از کشورهای بهار عربی شد اما به طور کلی انقلاب ها در کشورهای عربی با هم دیگه خیلی فرق دارند و هیچ دو کشوری در بهار عربی شبیه به همدیگه نبودند در مصر که بهار عربی رخ داد خیلی ها خوشحال وبدند اما در نهایت از دل بهار عربی در مصر گروه اخوان المسلمین به قدرت رسید و این چیزی بود که خیلی ها از اون فاصله میگرفتند به دنبال قدرت گرفتن اخوان المسلمین محمد مرصی رئیس جمهور مصر شد و قدرت در بهار عربی در مصر به دست محمد مرسی و اخوان المسلمین افتاد محمد مرسی رئیس جمهور مصر که بعد از انقلاب قدرت گرفته بود دست به اقداماتی زد که باعث خشم مردم مصر بعد از انقلاب در مصر و بعد از بهار عربی شد در نهایت ژنرال سیسی دست به کودتا زد و محمد مرسی رو از قدرت کنار زد و در نهایت خودش رییس جمهور مصر شد و بهار عربی در مصر جای خود را به زمستان عربی داد و بهار عربی در مصر به خوبی جلو نرفت این در حالی بود که در تونس بهار عربی و انقلاب ها شکل دیگه ای داشتند اما در مصر ارتش این کشور خیلی در سیاست دخالت میکرد و در تونس در دوران بهار عربی یا انقلاب های بهار عربی تونس در زمینه ارتش مستقل تر بود و بهار عربی در تونس شکل بهتری نسب به سایر کشورهای عربی در دوران «بهار عربی» داشت و انقلاب های عربی در ابتدای کار تاثیر کمتری در تونس داشتند اما آیا تونس در بهار عربی تونست؟ در واقع در دوران انقلاب های کشورهای عربی علیه دیکتاتور های عربی کشور تونس هم نتوانست زیرا در تونس (قیس سعید) به قدرت رسید و قیس سعید کاملا مخالف تونس و آزادی در تونس بود و این فرد نمیخواست تونس دوباره بهار عربی رو تکرار کنه یا اینکه دوباره انقلاب تونس اتفاق بیافته به همین دلیل بهار عربی در تونس اتفاق افتاد اما نتیجه خوبی نداشت و تونس هم مانند مصر تنوانست خاطره خوشی از بهار عربی داشته باشه بهار عربی در تونس هم بی نتیجه بود و مصر و تونس که خیلی زود دچار بهار عربی شدند و انقلاب ها رد کشورهای عربی مانند انقلاب در مصر ، انقلاب در تونس و انقلاب در یمن در دوران بهار عربی راه به جایی نبرد. بهار عربی خیلی زود در کشورهای عربی به انقلاب های خونین و در بعضی از کشورهای عربی بهار عربی به انقلاب هایی نه چندان سخت تبدیل شد و مردم در بهار عربی در ابتدای کار بسیار خوشحال بودند. بهار عربی در تونس، بهار عربی در مصر، بهار عربی در یمن و بهار عربی در تمامی کشورهای مختلف با هم دیگه تفاوت دارند و رویکرد این کشورها کاملا با هم متفاوت است اما اینکه بهار عربی یا انقلاب در کشورهای عربی تا چه حد به نتیجه رسیده است نکته ایه که الان نمیشه در موردش صحبت کرد چون بهار عربی هنوز ادامه داره و هنوز معلوم نیست بهار عربی به چه نتیجه ای برسه و بهار عربی در تونس و بهار عربی در مصر و همچنین جنگ در یمن ادامه داره. بهار عربی در یمن و یا انقلاب در یمن خیلی زود تبدیل به جنگ در یمن شد و یمن از کنترل خارج شد به همین دلیل خیلی از کشور ها علاقه ای به بهار عربی ندارند و به انقلاب علاقه ای ندارند چون بهار عربی در کشورهای عربی و انقلاب در کشور های عربی نتیجه لازم رو نداشت و در نتیجه بهار عربی در بسیاری از کشورهای عربی جنگ در گرفته که یکی از دردناکترین های اون جنگ در یمن است

مطالب مرتبط