حمله بیسابقه احمدی نژاد به خامنه ای؛ روزشمار تغییر شما نزدیک است! این حکومت از بنیان غلط است!

جستجو

حمله بیسابقه احمدی نژاد به خامنه ای؛ روزشمار تغییر شما نزدیک است! این حکومت از بنیان غلط است!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

حمله بیسابقه احمدی نژاد به خامنه ای؛ روزشمار تغییر شما نزدیک است! این حکومت از بنیان غلط است!

Subscribe
خبر بده در مورد
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات