خامنه ای:«اگر معترضان را نمیکشتیم هرج ومرج میشد!» استفاده از واژه جعلی«خلیج عربی»توسط خبرگزاری سپاه!

خامنه ای:«اگر معترضان را نمیکشتیم هرج ومرج میشد!» استفاده از واژه جعلی«خلیج عربی»توسط خبرگزاری سپاه! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

خامنه ای:«اگر معترضان را نمیکشتیم هرج ومرج میشد!» استفاده از واژه جعلی«خلیج عربی»توسط خبرگزاری سپاه!

خامنه ای:«اگر معترضان را نمیکشتیم هرج ومرج میشد!» استفاده از واژه جعلی«خلیج عربی»توسط خبرگزاری سپاه!