خط و نشان خواننده معروف برای خامنه ای و مزدورانش شاهزاده رضا پهلوی را هم به واکنش واداشت

خط و نشان خواننده معروف برای خامنه ای و مزدورانش شاهزاده رضا پهلوی را هم به واکنش واداشت به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

خط و نشان خواننده معروف برای خامنه ای و مزدورانش شاهزاده رضا پهلوی را هم به واکنش واداشت

© Copyright Notification: This video is originally produced by IranTV on youtube (youtube.com/IranTV) and all rights are preserved for us. using our contents without permission results in our legal claim.

in this episode we talk about the crisis of economy, water, new market collapse , stock market pitfalls in the country and the famous celebrity singer who talked about recent events.

اعتراضات اصفهان، اوضاع خراب سرمایه گذاری و بالا و پایین رفتن بازارهای مالی و تفاقات پس از بلک فرایدی اصفهان و واکنش شاهین نجفی و شاهزاده را رضا پهلوی

it is a so called Black Friday in isfahan

مطالب مرتبط