داریوش بزرگ: قسمت 2/2 – نبرد ماراتن

داریوش بزرگ: قسمت 2/2 – نبرد ماراتن به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

داریوش بزرگ: قسمت 2/2 – نبرد ماراتن

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش بزرگ یکی از پادشاهان قدرتمند در تاریخ ایران باستان است داریوش بزرگ در یکی از بدترین شرایط حکومت هخامنشیان رو در دست گرفت داریوش بزرگ هخامنشی که در تاریخ ایران باستان به داریوش کبیر هم شهرت داره در ابتدای پادشاهی داریوش بزرگ شورش گئومات رو در هگمتانه از بین برد و قلمرو هخامنشیان در دوران داریوش بزرگ یا داریوش کبیر تبدیل به یک امپراتوری قدرتمند شد. داریوش کبیر مدتی رو به آرام کردن قلمرو هخامنشیان گذراند سپس داریوش کبیر کتیبه بیستون در کرمانشاه رو پدید آورد کتبیه بیستون کرمانشاه بخشی از تاریخ امپراتوری هخامنشیان است و مربوط به دوران داریوش کبیر است داریوش بزرگ پس از هکمتانه به سمت خوزستان و سایر نواحی ایران در دوران تاریخ هخامنشیان رفت و داریوش کبیر در تمامی این منطقه دست به قدرت نمایی زد داریوش بزرگ با لیدیه هم نبرد کرد و داریوش کبیر به سمت مصر حرکت کرد. مصر در دوران کمبودجیه و با فرماندهی «داریوش بزرگ» به دست ایران فتح شد و در دوران «داریوش کبیر» یک بار دیگه به دست هخامنشیان فتح شد سپاه هخامنشیان لیدیه و مصر رو فتح کردند و داریوش کبیر فرمانده سپاه هخامنشیان در مصر بود و مکابیز فرمانده سپاه هخامنشیان ایران باستان در لیدیه بود که هخامنشیان در دوران ایران باستان توانستند مصر و لیدیه رو فتح کنند. داریوش کبیر پس از فتح لیدیه و مصر به ایران بازگشت اما داریوش کبیر به مرودشت یا همان شهر باستانی اصطخر پا گذاشت و دستور داد «تخت جمشید» را بنا کنند تخت جمشید به دستور داریوش بزرگ بنا شد. داریوش بزرگ بعد از مدتی دستور داد تخت جمشید احداث شود و تخت جمشید در مرودشت پارس احداث شد به دستور داریوش قرار شد در امپراتوری هخامنشیان یک ارتش جدا از ارتش قدرتمند هخامنشیان وجود داشته باشد به همین دلیل به دستور داریوش کبیر «گارد جاویدان» تاسیس شد اما گارد جاویدان هخامنشی چه تفاوتی با ارتش هخامنشیان در ایران باستان داشت؟ گارد جاویدان هخامنشی به دستور داریوش کبیر بنا نهاده شد و نزدیک ترین ارتش نظامی به داریوش کبیر گارد جاویدان هخامنشی در تاریخ ایران باستان بود. فرماندهان گارد جاویدان هخامنشی با داریوش بزرگ هخامنشی در تاریخ ایران باستان بسیار ارتباط نزدیک داشتند گارد جاویدان هخامنشی در «نبرد ماراتن» بسیار به سپاهیان هخامنشی کمک کردند اما در دوران داریوش بزرگ در تاریخ ایران باستان ما جنگی بین هخامنشیان و یونانیان داشتیم جنگی معروف به «نبرد ماراتن» یا «نبرد ماراتون» در واقع نبرد ماراتن جنگی بود بین ایرانیان و یونانیان. پس اگر میخواهیم بدانید نبرد ماراتن چه بود؟ یا نبرد ماراتن چرا اتفاق افتاد؟ باید نگاهی به زندگینامه داریوش بزرگ هخامنشی پادشاه هخامنشیان در تاریخ ایران باستان بیاندازیم. گارد جاویدان هخامنشی در نبرد ماراتن شرکت کردند و داریوش بزرگ هخامنشی دستور به لشکرکشی به سمت یونان و «نبرد ماراتن» یا «نبرد ماراتون» را داده بود داریوش بزرگ هخامنشی به نیروی دریایی قدرتمند هخامنشیان در تاریخ ایران باستان دستور داد به سمت دولت شهر آتن از تاریخ یونان باستان ساپاهیان هخامنشی حرکت کنند. داریوش بزرگ هخامنشی یا داریوش کبیر در آن زمان پایتخت امپراتوری هخامنشیان در تاریخ ایران باستان بود که دستور داد نبرد ماراتن یا «نبرد ماراتون» بین سپاهیان ایران و یونان در تاریخ ایران باستان و در دوران هخامنشیان تحت فرماندهی داریوش بزرگ انجام شود. اما نتیجه «نبرد ماراتن» یا «نبرد ماراتون» چه شد در جنگ ماراتن بین سپاهیان ایران و یونان چه اتفاقی افتاد. در نبرد ماراتن به نوشته مورخین قدیمی از جمله هرودوت ایرانیان شکست خوردند و نتیجه نبرد ماراتن یا نبرد ماراتون شکست ایرانیان بود اما در داستان نبرد ماراتن ما به رویا پردازی ها و دروغ های زیادی بر میخوریم به همین دلیل نبرد ماراتن از دروغ تا واقعیت تفاوت های زیادی داره و داریوش بزرگ هم بخشی از تاریخ نبرد ماراتن بود البته در جریان نبرد ماراتن یا نبرد ماراتون «داریوش کبیر» پادشاه هخامنشیان بود و فرماندهی گارد جاویدان هخامنشیان در نبرد ماراتن را بر عهده نداشت در تاریخ ایران باستان هم ما میخونیم که ایرانیان در نبرد ماراتن از یونانیان شکست خوردند و این قضیه در تاریخ ایران باستان و تاریخ هخامنشیان آماده است حتی داریوش بزرگ هخامنشی با وجود اینکه گارد جاویدان هخامنشی رو در اختیار داشت اما در «نبرد مارتن» و یا در جنگ ماراتن نتوانست بر سپاهیان یونان باستان پیروز شود و داریوش کبیر در اون دوران در پارسه یا تخت جمشید بود داریوش بزرگ خودش در نبرد ماراتن حضور نداشت خیلی ها اعتقاد دارند همین باعث شد تا داریوش کبیر در نبرد ماراتن شکست بخورد زیرا حکومت یونان در نبرد ماراتن ایرانیان رو شکست داد نبرد ماراتن از جمله داستان های عجیب در تاریخ ایران باستان و همچنین یونان باستان است در تاریخ ایران باستان گفته میشه که گارد جاویدان در منطقه ماراتن نتونست پیشروی کنه و مشکلی هم بر سر این قضیه وجود نداشت اما هرودوت و سایر نویسندگان یونان باستان بعد از مدتی که از نبرد مارتن و شکست گارد جاویدان هخامنشی در دوران داریوش بزرگ رخ داد شروع به تحقیر ایرانیان کردند و در مورد نبرد مارتن یا نبرد ماراتون دست به مدیحه سرایی زدند در جریان این داستان سرایی هایی که یونانیان از نبرد ماراتن کردند ما داستان دو ماراتن رو هم داریم که همه ساله در اروپا و سراسر جهان برگزار میشود که خیلی ها اعتقاد دارند مروبط به نیرد ماراتن و جنگ بین سپاهیان هخامنشی با یونانیان است که در جریان این جنگ ها گارد جاویدان هخامنشی از سپاهیان یونان شکست خورد اما داریوش بزرگ هخامنشی علاوه بر جنگ های بسیاری که انجام داد توانست پیروزی های بیشماری رو داشته باشه

مطالب مرتبط