داستان «به دنیا آمدن کیخسرو»: داستانهای شاهنامه – قسمت هفدهم

داستان «به دنیا آمدن کیخسرو»: داستانهای شاهنامه – قسمت هفدهم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

داستان «به دنیا آمدن کیخسرو»: داستانهای شاهنامه – قسمت هفدهم

در این ویدیو از دیپ استوریز دوباره به سراغ داستانهای شاهنامه رفتیم. داستانهای شاهنامه فردوسی از زباترین و پرمعناترین داستانها در تاریخ ادبیات فارسی و همچنین ادبیات جهان هست از داستانهای شاهنامه فردوسی فیلمها و مستندات و همچنین سریالهای زیادی تولید شده است اما شاهنامه فردوسی را تنها نباید برای ایران دانست شاهنامه فردوسی مجموعه ای از داستانهای و قصه های جالب و همچنین حماسی است که میتواند برای بسیاری از ملتها و مردمان جهان جالب آموزنده باشد به همین دلیل در سراسر دنیا انسانهایی را میبینیم که به شاهنامه فردوسی علاقه دارند و شاهنامه فردوسی را ارج مینهند به قول نویسنده بزرگ تریکه، اورهان پاموک، شاهنامه فردوسی دریایی از داستان است.
نا داستانهای شاهنامه فردوسی را از ابتدا آغاز کردیم و تمامی داستانهای شاهنامه فردوسی را دسته بندی و قسمت بندی کردیم که شما میتوانید به راحتی هر کدام از داستانهای شاهنامه فردوسی را تماشا کنید داستانهای شاهنامه فردوسی را ادامه

در این قسمت از کانال یوتیوب«دیپ استوریز» به داستان کیخسور میرسیم (کیخسرو) از شخصیتهای مهم در شاهنامه است (کیخسرو) فرزند سیاووش نوه (افراسیاب) و همچنین نوه (کیکاووس) است که پس از مرگ سیاووش به دنیا می آید زیرا در هنگامیکه مادر (کیخسرو) در شاهنامه (کیخسرو شاهنامه) را باردار بود (سیاووش شاهنامه) توسط تورانیان کشته شد و سیاووش شاهنامه به قتل رسید و از خون سیاوش گیاهی رویید که اسم گیاه را «خون سیاوشان» نامیدند یا همان «گیاه خون سیاوشان» که اشاره به داستان (سیاوش در شاهنامه) دارد و اشاره به قتل رسیدن سیاوش توسط تورانیان در شاهنامه فردوسی دارد. اما پس از مرگ سیاوش در شاهنامه دوباره در شاهنامه فردوسی اتفاقات جالبی می افتد و فرزند سیاوش متولد میشود که (پیران ویسه) وزیر خردمند افراسیاب کمک میکند تا (فرنگیس) همسر سیاوش فرزند خود را به دنیا بیآورد. یک شب (پیران ویسه) وزیر خردمند افراسیاب در شاهنامه فردوسی در خواب میبیند که (سیاوش در شاهنامه فردوسی) به خواب پیران می آید و از او میخواهد که اسم فرزند سیاوش را کیخسرو بگذارد و اینگونه میشود که (کیخسرو در شاهنامه فردوسی) متولد میشود. داستان کیخسرو در شاهنامه فردوسی از زیباترین داستانهای شاهنامه فردوسی است و همچنین تولد کیخسرو در شاهنامه فردوسی خود داستان زیبایی دارد که به داستان زادنِ کیخسرو در شاهنامه فردوسی مربوط میشود. بسیاری از منابع کیخسرو در شاهنامه فردوسی را با کوروش کبیر مقایسه میکنند. خیلی ها اعتقاد دارند (کیخسرو در شاهنامه) همان (کوروش کبیر) است. اینکه آیا (کیخسرو) همان (کوروش کبیر) است یا نه دقیق نمیتوان به آن پرداخت. کیخسرو از اساطیر مهم ایران زمین و همچنین شخصیتهای مهم شاهنامه فردوسی است. شاید کیخسرو در شاهنامه فردوسی همان (کوروش بزرگ) باشد که بعدا به آن خواهیم پرداخت

مطالب مرتبط