داستان فرود: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست ودوم

داستان فرود: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست ودوم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

داستان فرود: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست ودوم

حمایت اختیاری از کانال دیپ استوریز
https://www.patreon.com/deeppodcast
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک قسمت بیست و یکم – شاهنامه فردوسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این ویدیو از شاهنامه فردوسی میرسیم به یکی دیگر از داستانهای زیبای شاهنامه فردوسی به قسمت بیست و دوم از داستانهای شاهنامه فردوسی اگر به داستان های شاهنامه فردوسی و همچنین اشعار شاهنامه فردوسی علاقه دارید میتوانید کانال یوتیوب دیپ استوریز را دنبال کنید ما در این کانال به داستان های شاهنامه فردوسی و همچنین سایر آثار فاخر ادبیات ایران و جهان میپردازیم. اگر شاهنامه فردوسی را دوست دارید و علاقه به شاهنامه خوانی دارید میتوانید این کانال را دنبال کنید و از سایر داستان های شاهنامه فردوسی اطلاع پیدا کنید به اعتقاد بسیاری از افراد شاهنامه فردوسی شناسنامه مردمان پارسی زبان و همچنین مردمان ایران زمین است. فردوسی بزرگ پیر توس شاهنامه را به زیباترین شکل ممکن سروده است در واقع فردوسی داستان های کهن ایرانی را به شکل شعر و نظم درآورده و آنها را در قالب کتاب شاهنامه برای آینده گان به میراثی گرانبها بدل کرده است اما داستان های معروف شاهنامه فردوسی از دوران کهن وجود داشتند سالها پیش از آنکه فردوسی دستور به نگاری این کتاب بزنه. شاهنامه به دست فردوسی نوشته شده است و بعضی منابع میگویند شاهنامه در زمان سامانیان نوشته شده است و بعضی منابع اعتقاد دارند شاهنامه فردوسی در زمان غزنویان نوشته شده است. شاهنامه فردوسی ، اشعار شاهنامه و اشعار فردوسی میراثی گرانبها در تاریخ و ادبیات ایران به شمار میرود. در شاهنامه فردوسی ما داستانهای زیبایی مانند داستان رستم و سهراب و همچنین سیاوش را داریم ما قبلا در داستانهای شاهنامه فردوسی داستان رستم و سهراب را تعریف کردیم در شاهناهه فردوسی ما شخصیتهای زیادی داریم. ایران و توران را داریم توران یکی از مهمترین مناطق در داستانهای شاهنامه فردوسی است. اگر دوست دارید بدانید توران یا توران زمین در کدام ناحیه از جغرافیای شاهنامه فردوسی است؟ باید بگویم توران در نواحی شرقی ایران و در آسیای میانه قرار دارد که توران ، تورانیان و یا توران زمین خوانده میشود و ما بار ها توران را شاهنامه فردوسی میبینیم. پادشاه توران در شاهنامه فردوسی و در ادبیات کهن ایران (افراسیاب) نام دارد البته توران پادشاهان بزرگتری و مهمتری داشته اما شاه افراسیاب از پادشاهان مهم در شاهنامه فردوسی به شمار میرود. در دوران افراسیاب ایران و توران فراز و نشیب های زیادی را تحمل کردند توران از بخش های مهم در شاهنامه فردوسی به شمار میرود. یکی دیگر از شخصیتهای مهم در شاهنامه فردوسی و در داستانهای کهن ایرانی، رستم است. رستم پهلوان ایرانی از شخصیتهای مهم در شاهنامه فردوسی به شماری میرود. ما در داستانهای کهن ایرانی شخصیت رستم را داریم و بسیار از رستم دستان یا رستم جهان پهلوان یا میشود و ایرانیان علاقه زیادی به رستم دارند رستم جهان پهلوان از شخصیت های مهم در تاریخ و ادبیات ایران به شمار میرود از رستم جهان پهلوان یا رستم دستان بگذریم میرسیم به شخصیت کیخسرو. در حال حاضر یکی از مهمترین بخشهای داستانی شاهنامه فردوسی داستان پادشهای کیخسرو کیخسرو از شخصیتهای مهم در شاهنامه فردوسی پادشاهی بسیار عادل است کیخسرو فرزند سیاوش است و سیاوش ناجوانمردانه در توران زمین به دست گرسیوز برادر افراسیاب به قتل رسید یکی دیگر از داستانهای مهم شاهنامه فردوسی داستان (فرود) است فرود برادر کیخسرو و یکی دیگر از فرزندان سیاوش است. فرود فرزند سیاوش از همسر دیگر او جریره است

مطالب مرتبط