داستان «پادشاهی کیخسرو»: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و یکم

داستان «پادشاهی کیخسرو»: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و یکم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

داستان «پادشاهی کیخسرو»: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و یکم

لینک حمایت مالی کاملا اختیاری از دیپ استوریز:
https://www.youtube.com/channel/UCygb…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک قسمت بیستم – نبرد بهمن دژ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این ویدیو از دیپ استوریز دوباره به سراغ داستانهای شاهنامه رفتیم. داستانهای شاهنامه فردوسی از زباترین و پرمعناترین داستانها

در تاریخ ادبیات فارسی و همچنین ادبیات جهان هست از داستانهای شاهنامه فردوسی فیلمها و مستندات و همچنین سریالهای زیادی تولید شده است اما شاهنامه فردوسی را تنها نباید برای ایران دانست شاهنامه فردوسی مجموعه ای از داستانهای و قصه های جالب و همچنین حماسی است که میتواند برای بسیاری از ملتها و مردمان جهان جالب آموزنده باشد به همین دلیل در سراسر دنیا انسانهایی را میبینیم که به شاهنامه فردوسی علاقه دارند و شاهنامه فردوسی را ارج مینهند به قول نویسنده بزرگ تریکه، اورهان پاموک، شاهنامه فردوسی دریایی از داستان است.
نا داستانهای شاهنامه فردوسی را از ابتدا آغاز کردیم و تمامی داستانهای شاهنامه فردوسی را دسته بندی و قسمت بندی کردیم که شما میتوانید به راحتی هر کدام از داستانهای شاهنامه فردوسی را تماشا کنید

در نهایت در قسمت بیست و یکم از داستانهای شاهنامه فردوسی میرسیم به داستان «پادشاهی کیخسرو» که از داستانهای زیبا و مهم در شاهنامه فردوسی به شمار میرود «شاهنامه فردوسی» یک گنجینه بسیار مهم در بین آثار و ادبیات پارسی به شمار میرود و فردوسی طوسی داستانهای مختلف از دوران کهن را در غالب شعر در آورده و آن را تقدیم به مخاطب کرده است ما داستانهای شاهنامه فردوسی را از ابتدا آغاز کردیم و به همین ترتیب تا پایان قرار است ادامه دهیم شما میتوانید به راحتی سایر داستانهای شاهنامه فردوسی را مشاهده کنید در شاهنامه فردوسی شخصیتهای اساطیری بسیار زیادی حضور دارند که در کتاب شاهنامه فردوسی و در «داستان های شاهنامه فردوسی» میتوانیم این داستانها را مشاهده کنیم و با این شخصیتهای اساطیری آشنا شویم
شما میتوانید در این سری ویدیوها داستان «پادشاهی کیخسرو» از شاهنامه فردوسی را تماشا کنید

مطالب مرتبط