داستان «کاموس کشانی»: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و پنجم

داستان «کاموس کشانی»: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و پنجم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

داستان «کاموس کشانی»: شاهنامه فردوسی – قسمت بیست و پنجم

حمایت مالی اختیاری از کانال دیپ استوریز
https://www.patreon.com/deeppodcastiran
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک قسمت بیست و چهارم – شاهنامه فردوسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این قسمت از دیپ استوریز میرسیم به داستان کاموس کشانی از شاهنامه خوانی داستان های شاهنامه فردوسی ما در کانال یوتیوب دیپ استوریز به داستانهای شاهنامه فردوسی و سایر داستان های معروف از ادبیات ایران و سایر نقاط جهان میپردازیم یکی از داستان های معروفی که از ابتدا آن را آغاز کردیم و قصد داریم تا پایان ادامه دهیم داستان های شاهنامه فردوسی هستند شاهنامه خوانی و همچنین داستان های شاهنامه فردوسی همواره در قلب و روح مردم ایران زمین و سایر ملتهای مشرق زمین جایگاه ویژه ای داشته داستان های شاهنامه فردوسی از زبان دهقان نقل میشود و گویا در دوران کهن نیز این داستان های شاهنامه فردوسی واقعیت داشته اند یعنی در روزگاران کهن در منطقه سیستان ما رستم دستان را داشتیم و رستم شخصیت واقعی در دورا قدیم بوده که در جنگ های مختلف بین ایرانیان و تورانیان جنگیده و از خودش قدرت نمایی کرده به همین دلیل رستم دستان تبدیل شده به ابر قهرمان شاهنامه فردوسی و از رستم در شاهنامه فردوسی بسیار یاد شده هرچند رستم سیستان هم در طول حیات خود دست به اشتباهاتی زده که فردوسی توسی حکیم خردمند خراسان نیز به این اشتباهات رستم جهان پهلوان پرداخته که یکی از معروفترین آنها (داستان رستم و سهراب) است و جنگی که رستم جهان پهلوان با فرزندش سهراب داشت رستم در نبر با سهراب چنانچه در داستان «رستم و سهراب» از شاهنامه فردوسی دیدیم با فرزندش سهراب ناخواسته درگیر میشه و فرزندش سهراب را به نیرنگ به قتل میرسونه و تمامی بزرگان و حتی حکیم ابولقاسم فردوسی بر او خرده میگیره. رستم جهان پهلوان با دلیرانی از کابلستان و زابلستان به نبرد با دشمنان میرفت و دمار از روزگار دشمنان در می آورد
در قسمتی از داستان های شاهنامه فردوسی دیدیم که طوس فرمانده سپاه ایران یا طبق گفته شاهنامه طوس سپه سالار سپاه ایران مدتی دچار لغزش و اشتاباهات فراوان شد اما دوباره به درخواست رستم و با تایید کی کاووس شاه به سپاه ایران برگشت سپاهیان ایران در جنگی سخت از تورانیان شکست خوردند و در کوهی پناه گرفتند و در این کوهستان درخواست کمک را برای کیکاووس شاه فرستادند کیکاووس هم دستور داد تا دلاوران زابلستان و کابلستان به سمت منطقه درگیری بروند و تحت فرمان رستم با دشمنان خارجی و نیروهای تورانی درگیر بشوند در نهایت ما در این داستان با خاقان چین و همچنین شخصیت «کاموس کشانی» آشنا میشویم کاموس کشانی یکی از شخصیت های معروف در داستانهای شاهنامه فردوسی است کاموس کشانی قصد داشت از ایران ویرانه ای بسازه و سر رستم رو به زیر بکشه اگر دوست دارید داستان «کاموس کشانی» از شاهنامه فردوسی را تماشا کنید میتوانید این ویدیو از «شاهنامه خوانی» را تماشا کنید و به دوستان خود نیز پیشنهاد دهید تا سایر دوستان شما با این اثر مهم و بزرگ ادبی یعنی شاهنامه فردوسی آشنا شوند

مطالب مرتبط