رئیس پلیسی که حتی سلام نظامی هم بلد نیست !!!

رئیس پلیسی که حتی سلام نظامی هم بلد نیست !!! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

رئیس پلیسی که حتی سلام نظامی هم بلد نیست !!!

رئیس پلیسی که حتی سلام نظامی هم بلد نیست !!!
این هم احترام گذاشتن رئیس پليس تازه منصوب شده تهران

حداقل اگر دوسال سربازی رفته بود یاد گرفته بود

که باید پای چپ ثابت و پای راست بلند شه بیاد بغل پای چپرئیس پلیسی که حتی سلام نظامی هم بلد نیست !!!

😏