رستاخیز – Omid Tootian

رستاخیز – Omid Tootian به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

رستاخیز – Omid Tootian

lyrics & music : Omid Tootian

( رستاخیز )

دستم را بگیر و با من نعره زن
بشکن این سکوت و بر جهان طعنه زن
برخیز و بر سپاه دشمن چیره شو
در چشم اهرمن نگاه کن خیره شو

فریاد خشم ما نوید می دهد به خلق دردمند پر غرور ما
رستاخیز ما امید می دمد به روح سرفراز قوم آریا

ایران افتخار ما ، گلگون دیار ما ، دار و ندار ما
آزادی مرام ما ، روشن پیام ما ، زیبا کلام ما

با شعله های خشم ، هر سو زبانه زن
دژخیم را بران به خصم آتش بزن
دست در دست من قیام کن هموطن
مستانه پا بکوب بر گور اهرمن

ایران افتخار ما ، رخشان دیار ما ، دار و ندار ما
آزادی شعار ما ، چشم انتظار ما ، در نوبهارما