زاهد – امید طوطیان

زاهد – امید طوطیان به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

زاهد – امید طوطیان

lyrics : Mohammad Javad . M
music : Amir . M

( زاهد )

عمریست خون ما را ، در جام کرده‌ای تو
ای خیره‌سر خــدا را ، بدنــام کـرده‌ای تو

حق نیست در نگاهت ، غیر از شریعت خویش
کافیست خودپرستی ، ای زاهد کژ اندیش

تزویر و خدعه‌ی تو ، ای شیخ جان ما سوخت
از منبر تو ابلیس ، صد مکر و حیله آموخت

یک دست مهر و تسبیح ، یک دست جام باده
دریوزه‌ای شبیهت ، مام جهان نزاده

از عشق بی‌خبر تو‌ ، مصداق فهم خر تو
در آســـمان معنا ، خفاش بی‌بصــــــر تو

فریاد از این جماعت ، غافل شد و نفهمید
با حربه‌ی عدالت ، یاری رسان ظلمیـــــــــد

با دلخوشی نشسته ، ابلیس در کمیــــنت
وقتی به " تار مویی" ، بند است کل دینت

فتوای تو کشانده ، ما را به رزم و پیکار
اما تو خود نشستی ، در بزم کوی و بازار

ما وارثان عرفان ، "یاهــــو" زنان به میدان
اما تو بندگی کن ، با شوق حور و غلمــــان

از عشق بی‌خبر تو‌ ، مصداق فهم خر تو
در آســـمان معنا ، خفاش بی‌بصــــــر تو

نزدیک شد ستمگر ، پایان روزگـــــارت
عمامه‌ی تو گردد ، روزی طناب دارت