سوال شجاعانه یک ارزشی ازدادستان کل؛وقتی هموطنان ما«کشته»می شدند،کجابودید؟!تا کی باضرب گلوله حکومت؟!

جستجوی توفیدز

سوال شجاعانه یک ارزشی ازدادستان کل؛وقتی هموطنان ما«کشته»می شدند،کجابودید؟!تا کی باضرب گلوله حکومت؟!

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

سوال شجاعانه یک ارزشی ازدادستان کل؛وقتی هموطنان ما«کشته»می شدند،کجابودید؟!تا کی باضرب گلوله حکومت؟!

Subscribe
خبر بده در مورد
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات