سکس قرآنی: دخول طفل 2 ساله به مادربزرگ با کمک برادران مسلمان برای محرمیت خانواده!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (9 رای)
Loading...

نمونه ای دیگر از سکس قرآنی:
اسلام، دینی که آلت جنسی را از آن در بیاوری، چیزی از آن نمی ماند.
❇️🔞 استفتای زیر را بخوانید و اگر عق نزدید و حالتان بهم نخورد، بدانید که هنوز یک مسلمان هستید!

اسلام و سکس

نظرات