سیزدە بدر ایرانی!

سیزدە بدر ایرانی! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

سیزدە بدر ایرانی!

کلیپ آواتودی/ایرانیانی که نحسی حکومت پلید جمهوری اسلامی به مدت ۴۳ سال سراسر وجوه زندگی آنها را فراگرفته، طی سنتی قدیمی در روز سیزده بدر، سبزه‌ها را با نیت نابودی این حکومت گره زدند، چرا که آنچه نحس و خرافه است، این رژیم اهریمنی است که باید به در شود، نه روز سیزدهم روز عید ایرانیان!