صحبت های کوبنده یک جوان شجاع؛ من را داخل گونی می کنید اما ملت….! حمله تند مایلی کهن به حکومت!

جستجو

صحبت های کوبنده یک جوان شجاع؛ من را داخل گونی می کنید اما ملت….! حمله تند مایلی کهن به حکومت!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

صحبت های کوبنده یک جوان شجاع؛ من را داخل گونی می کنید اما ملت….! حمله تند مایلی کهن به حکومت!

Subscribe
خبر بده در مورد
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
نمایش تمامی نظرات