صندلی‌نشینی آنها، گور خوابی ما !

صندلی‌نشینی آنها، گور خوابی ما ! به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

صندلی‌نشینی آنها، گور خوابی ما !

کلیپ آواتودی/ دین‌فروشانی که با وعده بهشت و زندگی بهتر بر مسند قدرت تکیه زدند و خود در قصرها و قلعه‌های باشکوهشان خدایی می‌کنند، آنچنان امید به زندگی را از مردم به یغما برده‌اند که همه به مردگانی متحرک می‌مانیم، چنان که گویی گرد مرگ‌ بر این دیار پاشیده‌اند. اما دیر نیست رستاخیز مردم از این برزخی که برای آنها ساخته‌اند تا بنیاد کاخ‌هایشان را در هم بکوبیم.