فرهاد دوم اشکانی: پادشاهی که «یک اشتباه» کار دستش داد – قسمت چهارم

فرهاد دوم اشکانی: پادشاهی که «یک اشتباه» کار دستش داد – قسمت چهارم به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

فرهاد دوم اشکانی: پادشاهی که «یک اشتباه» کار دستش داد – قسمت چهارم

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک تاریخ اشکانیان:
لینک قسمت اول پادشاهی اشکانیان:

لینک قسمت دوم پادشاهی اشکانیان:

لینک قسمت سوم پادشاهی اشکانیان:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک کانال کارزار نامه:
https://www.youtube.com/channel/UC1VR…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراح تصاویر:
https://www.eranshahr.com/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع:
تاریخ ایران باستان – حسن پیرنیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این ویدیو از کانال دیپ پادکست میرسیم به قسمت چهارم از تاریخ «سلسله اشکانیان» یا «پادشاهی اشکانیان» تاریخ اشکانیان بسیار برای ما ایرانیان اهمیت داره چون یکی از مهمترین بخش ها از «تاریخ ایران باستان» است و سلسله مقتدر اشکانیان توانست بسیاری از شکست ها رو که ایرانیان در طول تاریخ ایرانی و همچنین بعد از سقوط هخامنشیان تجربه کردند دوباره جبران کنند سلسله اشکانیان و یا امپراتوری اشکانیان نقش بسیار مهمی در تاریخ باستانی ایران زمین داره. اشکانیان در نواحی آسیای میانه ظهور کردند و توانستند یک امپراتوری قدرتمند به وجود بیارند یکی از مهمترین پادشاهان تاریخ اشکانیان فردی بود به اسم «مهرداد یکم اشکانی» در تاریخ ایران باستان و در تاریخ اشکانیان از مهرداد یکم اشکانی به عنوان معمار پادشاهای اشکانی هم یاد میشه چرا که این «مهرداد یکم» بود که حکومت اشکاینان رو قدرت بخشید منبع ما در مورد تاریخ اشکانیان و سلسله پادشاهی اشکانیان کتاب (تاریخ ایران باستان بخش پادشاهی اشکانیان) نوشته (حسن پیرنیا) است درسته که کتاب مرحوم پیرنیا یعنی تاریخ ایران باستان مربوط به دوره قاجار میشه اما یکی از مهمتری کتاب ها در مورد تاریخ اشکانیان و تاریخ ایران باستان است و «امپراتوری اشکانیان» رو به خوبی آموزش داده و علاقه مندان به تاریخ ایران باستان میتوانند «کتاب تاریخ ایران باستان» نوشته مرحوم پیرنیا رو مطالعه کنند. در تاریخ اشکانیان ما پادشاهان بسیار بزرگ و قدرتمندی داشتیم از زمانی که پادشاهی اشکانیان در ایران تاسیس شد تا زمانیکه در تاریخ باستان ایران سلسله پادشاهی اشکانیان تبدیل به یک حکومت بزرگ ایرانیو تبدیل به «امپراتوری اشکانیان» شد اتفاقات زیادی افتاد و پادشاهان اشکانی دست به نبردهای زیادی زدند. فرهاد دوم یا (فرهاد دوم اشکانی) فرزند مهرداد یکم اشکانی بود. مهرداد یکم که معروفه به معمار پادشاهی اشکانیان در دوره پادشاهی «فرهاد دوم اشکانی» ما همچنان حکومت «سلوکیان» رو داشتیم. اما حکومت سلوکیان چه حکومتی بود؟ سلوکیان بازماندگان اسکندر مقدونی بودند که در جریان لشکرکشی اسکندر مقدونی به ایران سلوکیان در خاک ایران یک حکومت تشکیل دادند سلوکیان بعد از اینکه اشکانیان قدرت گرفتند تبدیل شدند به دشمن قسم خورده اشکانیان در جریان جنگهایی هم که بین سلوکیان و حکومت اشکانیان یا امپراتوری اشکانیان شکل گرفت سلوکیان شکست های زیادی رو از پادشاهان اشکانی متحمل شدند به همین دلیل خصومت بین سلوکیان و پادشاهی اشکانیان ادامه پیدا کرد سلوکیان و اشکانیان و همچنین (جمهوری روم) یا جمهوری باستانی روم همگی به دنبال به دست آوردن سوریه بودند چون سوریه منطقه بسیار مهمی در اون دوران بود و هر یکی از حکومتهای اشکانی، جمهوری روم و سلوکی که میتوانستند بر سوریه در تاریخ ایران باستان تسلط پیدا کنند به احتمال بسیار زیاد میتوانستند بر کل منطقه تسلط پیدا کنند و یا شاید هم کار حکومت سلوکیان رو یک سره میکردند. فرهاد دوم اشکانی به دنبال این بود که کار نیمه تمام پدرش مهرداد یکم اشکانی رو تمام کنه یعنی امپراتوری اشکانیان شکستی بر حکومت سلوکیان وارد بیارند و بعد هم حکومت سوریه رو از سلوکیان بگیرند و تقدیم اشکانیان کنند. فرهاد دوم اشکانی در دربار اشکنیان «دمتریوس» را هم داشت دمتریوس پادشاه دست نشانده سلوکیان در دربار اشکانی بود دمتریوس رابطه خانوادگی با «بطلمیوس» پادشاه مصر داشت اما بطلمیوس از مصر اصلا تمایل نداشت که دمتریوس پادشاه سلوکیان بشه چون بطلمیوس از حکومت باستانی مصر دوست داشت یکی از فرزندان دمتریوس پادشاه بشه. به همین بطلمیوس از مصر باستان به هیچ عنوان از دمتریوس حمایت نمیکرد. نبردهایی بین فرهاد دوم اشکانی پادشاه قدرتمند امپراتوری اشکانیان و حکومت سلوکیان شکل گرفت برادر دمتریوس در بابِل باستان درست به اغتشاش زد و باعث شد فرهاد دوم اشکانی بر منطقه بابل تسلط پیدا کنه و فرهاد دوم اشکانی قدرت امپراتوری اشکانیان رو قدرت مند کنه. امپراتوری اشکانیان یکی از برجسته ترین پادشاهی ها در تاریخ ایران بود و ما باید همواره تاریخ ایران باستان و تاریخ اشکانیان رو مطالعه کنیم تا دریابیم پادشاهان اشکانی چه کسانی بودند و چگونه «پادشاهای اشکانیان» در تاریخ ایران تبدیل به امپراتوری اشکانی و یا «امپراتوری اشکانیان» شد و امپراتوری اشکانیان در تاریخ ایران باستان چه نقشی داشتند پادشاهی اشکانیان در تاریخ ایران باستان و شخص فرهاد دوم اشکانی نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران باستان ایفا کردند هر چند فرهاد دوم اشکانی از پادشاهان امپراتوری اشکانیان در تاریخ ایران باستان اشتباهات زیادی داشت و بر اثر اشتباهات فرهاد دوم اشکانی بود که امپراتوری اشکانی هم دچار مشکلاتی شد زیرا فرهاد دوم اشکانی در ادامه تاریخ ایران باستان در دوران اشکانیان به نبرد با سکاها رفت و در جنگ با سکاها فرهاد دوم اشکانی جونش رو از دست داد چون سکاها به دربار اشکانیان خیانت کردند و سکاها در آسیای میانه شورش کردند..

مطالب مرتبط