فریاد آزادی – امید طوطیان

فریاد آزادی – امید طوطیان به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

فریاد آزادی – امید طوطیان

lyrics & music : Omid Tootian

( فریاد آزادی )

ای عشق شور انگیز ، سودای روح انگیز
امید دلها باش ، در شام رعب انگیز
آوای رستاخیز ، در مسلخ پاییز
سیلاب خون بارید ، از آسمان یکریز

جاوید باد ایران ، ای خاک اجدادی
زیباترین فریاد ، فریاد آزادی
جاوید باد ایران ، ای خاک اجدادی
زیباترین رویا ، رویای آزادی

سیمرغ آزادی ، از چنگ شب بگریز
ققنوس جاویدان ، از خاک و خون برخیز
خورشید عالمتاب ، با نور سحر انگیز
آلاله ها برویان ، زین خاک حاصلخیز

جاوید باد ایران ، ای خاک اجدادی
زیباترین رویا ، رویای آزادی
جاوید باد ایران ، ای خاک اجدادی
زیباترین فریاد ، فریاد آزادی

مطالب مرتبط