قحطی ایران در جنگ جهانی دوم: برگ فراموش شده تاریخ

قحطی ایران در جنگ جهانی دوم: برگ فراموش شده تاریخ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

قحطی ایران در جنگ جهانی دوم: برگ فراموش شده تاریخ

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast

00:00 مقدمه
02:14 پیمان شکنی متفقین
08:30 خانه در اشغالِ بیگانگان
17:27 دوران سیاه قحطی
ایران چگونه دچار قحطی بزرگ شد؟ آیا در ایران ما قحطی داشتیم؟ قحطی بزرگ در تاریخ ایران کدام ها هستند؟ ایران چند بار دچار قحطی شد؟ قحطی ایران در جنگ جهانی دوم. داستان قحطی ایران در جنگ جهانی دوم چه بود؟ نقش ایران در جنگ جهانی دوم چه بود؟ ایران در جنگ جهانی دوم چه کرد؟ چرا ایران در جنگ جهانی دوم اشغال شد؟ آیا ایران در جنگ جهانی دوم هم دچار قحطی شد؟ متفقین در خاک ایران چه کردند؟ چرا استالین به ایران آمده بود؟ استالین و چرچیل در ایران چه میخواستند؟ متفقین با رضا شاه چه کردند؟ چرا راض شاه استعفا داد؟ چرا انگلیس کاری کرد که رضا شاه استعفا دهد؟ نقش رضا شاه در جنگ جهانی دوم چه بود؟ چرا متفقین خاک ایران را اشغال کردند؟ چرا ایران مانند جنگ جهانی اول در جنگ جهانی دوم هم دچار قحطی شد؟ داستان کامل قحطی ایران در جنگ جهانی دوم چه بود؟ ایران و قحطی و نقش این کشور در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم چه بود؟ آیا متفقین در جنوب ایران پایگاه زده بودند؟ آیا رضا شاه پدر ایران نوین بود؟ نقش رضاشاه در تاریخ ایران چه بود؟ چرا رضا شاه از قدرت کناره گرفت و به تبعید رفت؟ متفقین خاک ایران را در جنگ جهانی دوم اشغال کردند. اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم باعث بروز قحطی در خاک ایران شد. اجلاس سران در تهران در دوران جنگ جهانی دوم برگزار شد کنفرانس تهران در دوران جنگ جهانی دوم بین قوای متفق برگزار شد. کشورهای اشغالگر شوروی، آمریکا و انگلیس بودند. این کشورهای اشغالگر در تهران جلسه‌ای گذاشتند و این کشورهای اشغالگر از ایران به عنوان پل پیروزی استفاده کردند و اعتقاد داشتند ایران پل پیروزی متفقین است. شوروی و انگلیس با آلمان میجنگیدند به همین دلیل نظر هر دو کشور مخصوصا بریتانیای کبیر به سمت ایران جلب شد و آنها تصمیم گرفتند خاک ایران را اشغال کنند. در بیستم شهریور سال 1320 روس ها و انگلیس ها به خاک ایران از شمال و جنوب حمله کردند و در نتیجه آن نزدیک به هزار نظامی و غیر نظامی ایرانی کشته شدند و در نتیجه ایران به اشغال نیروهای متفقین در اومد. با اشغال ایران توسط قوای بیگانه کشور رو به فروپاشی رفت به همین دلیل رضا شاه استعفا داد و کشور را ترک کرد و محمد رضا شاه جانشین رضا در قدرت شد. اینکه قدرت همچنان در خاندان پهلوی در دوران جنگ جهانی دوم باقی ماند ریشه در مذاکرات پیچیده و کمکهای محمد علی فروغی داشت. محمد رضا در دوران جنگ جهانی دوم با متفقین همراه شد و ایران رسما به آلمان اعلان جنگ کرد. ایران به متفقین پیوست. آیا ایران در جنگ جهانی دوم بی طرف بود؟ آیا رضا شاه در جنگ جهانی دوم اعلام بی طرفی کرده بود؟ آیا ایران در جنگ جهانی دوم اعلام رسمی بی طرفی کرده بود؟ پاسخ مثبت است ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی طرفی کرد. رضا شاه در همان ابتدای جنگ جهانی دوم اعلام بی طرفی کرد. ایران تبدیل به کشوری بی طرف شد و قرار بود ایران به عنوان یک کشور بی طرف در جنگ جهانی دوم نقشی در جریان جنگ جهانی دوم نداشته باشه. اما ایران توسط شوروی و انگلیس در جنگ جهانی دوم اشغال شد و این اشغالگری مشکلات بسیار زیادی برای مردم ایران در دوران جنگ جهانی دوم بوجود آورد. ایران اشغال شده مکان خوبی برای روسها انگلیسها و آمریکایی ها شده بود تا تجهیزات سنگین خودشون رو با استفاده از راههای ایران و همچنین راه آهن سراسری ایران منتقل کنند. کشتی های متفقین در بندرگاه های ایران لنگر مینداختن و تجهیزات مدرن نظامی غربی رو به دست نیروهای شوروی در شمال ایران میرسوندند در این دوران ایران به اشغال نیروهای متفقین در اومده بود استالین و چرچیل در خاک ایران حضور داشتند. حضور استالین و چرچیل در تهران شرایط رو برای مردم ایران بسیار سخت کرد. ایران در دوران قحطی بزرگ در جنگ جهانی اول شرایط سختی رو سپری کرده بود نکته جالب این بود که در دوران جنگ جهانی اول هم ایران اعلام بی طرفی کرده بود قصد نداشت وارد جنگ جهانی اول بشه اما ایران در دوران جنگ جهانی اول هم به اشغال روس ها و انگلیسی ها در آمد و همین باعث شد که در ایران قحطی بزرگ در جنگ جهانی اول رخ بدهد.
ایران بین سالهای 1320 تا 1322 دچار قحطی شد. قحطی ایران در سال های 1322-1320 معروف شده است به قحطی ایران در جنگ جهانی دوم. زیرا ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین اشغال شد. ایران در طول تاریخ تا به حال چندین قحطی را تجربه کرده است این را نیز باید در نظر بگیریم که ایران در جریان جنگ جهانی دوم قحطی سختی را تجربه کرد. چند نفر در جریان قحطی ایران در جنگ جهانی دوم جانشون رو از دست دادند؟ چند نفر در قحطی ایران در جنگ جهانی دوم جانشان را از دست دادند؟ به گزارش تاریخ بین 2 تا 4 میلیون نفر در جریان قحطی ایران در جنگ جهانی دوم جانشان را از دست دادند. در بدترین شرایط قحطی ایران در جنگ جهانی دوم تعداد زیادی پناهجوی لهستانی وارد خاک ایران شدند. بریتانیا و شوروی به یک کشور بی طرف به اسم ایران حمله کردند و فقط برای اهداف جنگی خودشون تغییرات زیادی در سیاست و اقتصاد این کشور بی طرف ایجاد کردند. در ادامه آمریکا وارد ایران شد و تبدیل به یکی از بزرگترین تامین کنندگان سلاح برای متفقین شد، سلاح هایی که از ایران عبور میکردند. تا همینجای کار کافی بود که در کشور یک بحران درست بشه در ادامه گرسنگی و قحطی دامن ایران رو گرفت. تا مدت ها بعد هیچ کدام از کشورهای اشغالگر مسئولیت فاجعه ایران رو نپذیرفتند در نتیجه همه این اقدامات میلیونها انسان بی گناه جونشون رو از دست دادند.
پناهجویان لهستان در ایران دوران خوبی را سپری کردند و برای دانستن واقعیت پناهجویان لهستانی در خاک ایرانی میتوانید مستند «مرثیه گمشده» ساخته خسرو سینایی را مشاهده کنید

مطالب مرتبط